Archive for BPM – informacje ogólne

Przyszłość mobilnego BPM

Future of Mobile BPM

Jaka będzie przyszłość mobilnego BPM? Jak na nią wpłynie rynek smartfonów i tabletów? W którym kierunku będzie zmierzać ewolucja tego prądu w optymalizacji procesów biznesowych? W jakich obszarach mobilność ma przewagę nad tradycyjnymi rozwiązaniami? Co obecnie oferuje mobilny BPM, a o może jeszcze oferować w przyszłości?

Na te i szereg innych pytań znajdziesz odpowiedź w poniższym filmie wideo.

Zapraszam do obejrzenia i dzielenia się swoimi uwagami.

BPM – czym właściwie jest?

bpm

Jednoznaczne odpowiedzenie na pytanie czym jest Business Process Management, nie jest zadaniem prostym i oczywistym. Bardzo wiele zależy od punktu widzenia i kontekstu w jakim używa się tego terminu. Ogólnie rzecz biorąc, BPM to systematyczne podejście do usprawniania przepływu pracy, efektywności i jego elastyczności w danej organizacji, przy nieustannie zmieniającym się środowisku biznesowym.

W kontekście wykorzystania urządzeń mobilnych, BPM odnosił się będzie bardziej do rozwiązań informatycznych, które mają za zadanie wspierać procesy biznesowe, niż do jako takiego sposobu zarządzania przedsiębiorstwem.

Warto zaznaczyć, iż obecnie na rynku istnieją trzy, różnego typu, platformy informatyczne, których celem jest realizowanie założeń Business Process Management. Mają one wymiar:

  1. horyzontalny – nastawiony na modelowanie i rozwijanie procesów biznesowych, oparty głównie na technologii i możliwości jej ponownego wykorzystania
  2. wertykalny – skupiający się na określonym zestawie koordynowanych zadań w oparciu o gotowe szablony, które mogą być łatwo konfigurowane i wdrażane
  3. całościowy – którego implementacja składa się z pięciu podstawowych elementów:
  • rozpoznanie procesów i określenie ich zakresu
  • modelowanie i projektowanie procesów
  • zastosowanie silnika pozwalającego nawet laikom na tworzenie i modyfikowanie kolejnych procesów
  • zastosowanie silnika workflow, którego zadaniem jest obsługa wszelkich procesów
  • symulacja i testy

Jak widać na powyższym przykładzie, największe możliwości zapewnia wariant trzeci, który w efekcie pozwala na ograniczenie roli użytkownika do minimum, a co za tym idzie eliminuje większość błędów wynikających z jego działalności. Ponadto skutecznie przyspiesza czas trwania poszczególnych procesów. Pozostałe dwa tylko częściowo pozwalają na realizowanie założeń BPM i po pewnym czasie mogą wymagać istotnych zamian, a nawet całkowitego zastąpienia ich innym systemem.